HAAR werken

Engel werkt in performances en in het beeldende werk met afgeknipt menselijk haar. In het beeldende werk is haar een metafoor van het menselijk lichaam. De interesse in haar begon bij de kapper. Voor Engel had het afscheren van haar te maken met het zichtbaar maken van een transformatie, met het omarmen van diens queere identiteit. Vervolgens paste het gebruik van haar in het 2D-werk naadloos bij diens zoektocht naar diepere liggende betekenis gevende structuren omtrent het menselijk lichaam en daarmee samenhangende machtsstructuren. Bij de HAAR-werken op papier werkt Engel met het as van verbrand haar. Passend gegeven hierbij is dat menselijk materiaal is getransformeerd naar iets anders. Dat wat transformeert, in transformatie is, is minder vatbaar voor heersende structuren. De HAAR-werken bevatten betekenisgevende (vastpinnende) filosofische, taaltechnische en (Wikipediaanse) wetenschappelijke schema’s.

Zie ook expositie HAAR

Morfologie van het toversprookje

Uit de serie “Morfologie van het toversprookje” (120 bij 80 cm., Arches Velin papier 300 gr., 100% katoen):

links: “W8 of semantisch zoogdier”, midden: “Eros”, rechts: “Kosmisch embryonaal”

Conceptuele HAAR-werken

links: “Ampersand”, rechts: “Uiteindelijk draait het om”

links: “Q-bit”, rechts: Cirkel met rouwrand”

Borst-HAAR

Hier is het haar-as vermengd met eigeel in lijn met traditionele schildermethoden,