home

niemandsland, 2022, foto: K,

April 2023, dankbaar mijn woorden te mogen delen op het Wintertuinfestival in Nijmegen. Tevens publicatie van mijn “Routeteksten” in het literaire tijdschrift Op Ruwe Planken,