Engel P-Luck

Engel P-Luck is multidisciplinair kunstenaar en onderzoekt in hun werk mechanismen van betekenisgeving in taal en beeld. Centraal staan het menselijk lichaam en het ter discussie stellen van duale denkmechanismen.

In combinatie met de artistieke praktijk doceert Engel, als eerstegraads bevoegd kunstdocent, vanuit de Engelacademy en is hen artistiek leider van UTosia.

“de engel is degene die onophoudelijk beweegt van identiteit naar identiteit, eindeloos blijft openen en herdefiniëren, blijft zoeken, de beweeglijkheid omarmt of -vleugelt van identiteiten, contexten en feiten, van het talige universum”

“de engel representeert een andere lichamelijkheid. niet te reduceren, te vangen in filosofie, theologie en moraliteit, verschijnt de engel als een boodschapper van een ethiek via de kunst, zonder dat hij/zij in staat is meer te geven dan dan het gebaar dat het representeert” uit: An Ethics of sexual difference van Luce Irigaray (heel vrij vertaald),

P-Luck werkte 20 jaar als registeraccountant , nationaal en internationaal en ontwikkelde zich tot assurance specialist in de banken- en betaalindustrie. Vervolgens koos hen voor de kunst in brede zin en voor filosofie. Deed de kunstacademie, studeert momenteel filosofie in het premasterprogramma van de Radboud Universiteit en voelt zich autodidact. Ervaart en leeft filosofisch explorerend, een pad dat wordt gekenmerkt door veranderlijkheid.

Omdat kunst en leven nauw met elkaar verbonden zijn en om aan de veranderlijkheid recht te doen, veranderde P-Luck via de rechtbank hun naam in Engel, geïnspireerd door het eerder aangehaalde citaat van Iricaray. Dit was een vervolg op de eerdere naams- en titelwijzigingen, van Msc. Mariska Baars-Pluck RA RE EMITA CIA CISA naar Mariska Baars-Pluck. Wijzigingen die te maken hadden met het zich distantiëren van zowel sociale binaire codering als van heteronormatieve standaarden.

Over “Engel” met Jos van Hest bij OBA Open Podium 27 januari 2024: