Queering Saint Sebastian

queering saint sebastian

een 20 uur durende dialoog met het 16e eeuwse beeld van sint sebastiaan in museum het valkhof in nijmegen. de performance was onderdeel van het qtopia queer arts festival in nijmegen, 4-20 oktober 2019.

photo: mirthe scheifes

tijdens het performatieve onderzoek kwam, gevoed door interactie met medeperformer m. marinus en de museumbezoekers, een papieren, tekstuele verbinding tot stand.

teksten over storytelling, identiteit, over betekenisconstructie, verdwalen in de taal, verdwalen in het queere experimentele geluid dat de tussenruimte vulde, werkend tussen entree en eerste museumzaal.

festivaltrailer:

video: yette rohde

terug naar performance