Niemandsland

Fotoserie over het liminale ervaren.

Liminaal als een niet gedefinieerde rol, toestand, identiteit. Over het zich bevinden in een overgangsfase tussen cultureel geaccepteerde rollen. In termen van Deleuze en Guattari die het hebben over continue wording, over Becoming: tussen deterritorialisering en reterritorialisering.

De buitenperformance vond plaats in een randstedelijk gebied dat wat ongedefinieerd is van karakter, een liminale ruimte die zal worden getransformeerd tot bewoond gebied.

De foto’s zijn gemaakt door K,

terug naar performance