CLASH

Bijdrage ledenexpositie CLASH                 Engel Pluck                                     

Toelichting

Het 2D beeld “Schreeuw” is gemaakt van (haar) as, het beeld is letterlijk lichamelijk, en dat is wat er op verschillende manieren op scherp staat nu, het lichamelijke: de klimaatproblematiek maakt ons eindiger dan gedacht, mensen verdwijnen anoniem in zee, identiteiten staan op scherp, er is veel angst.

Het asbeeld is tot stand gekomen door afgeknipt haar te verzamelen, te verbranden en vervolgens in beeld om te zetten.

Het as-beeld is gecombineerd met de boomwortel: goudgekleurd als een soort van hommage, chaos brengt –paradoxaal met het beeld – ook goeds: ondergronds leeft er minder rechtlijnigheid, de wortel kronkelt alle kanten op, veelvuldigheid.

Gekoppeld aan identiteit: mensen hoeven niet het één of het ander te zijn (zoals bomen boven de grond vaak steeds in twee splitsen in hun takken).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/19521_Chaos_symbol.svg/220px-19521_Chaos_symbol.svg.png

8-punten van de wortel zijn bedekt met as, referentie aan de 8 richtingen van de Chaosster, symbool van Chaos.

De schreeuw heeft ook een kunsthistorische referentie.

Meer over het werken met haar: www.p-luck.net

Materialen Beeld “Schreeuw”: 80 * 120 cm.; as van verbrand haar, houtskool; op: Arches Velin papier 300 gr., 100% katoen. Boomwortel bedekt met goudverf en 8 punten met haar-as.