Haar concepten

Via haar onderzoek ik de relatie tussen talige betekenisgeving en het menselijk lichaam. Onderstaand een aantal zelfportretten. Haar is via verbranding en menging met ei getransformeerd tot verf. Op de plekken waar zich normaliter hoofd- of borsthaar bevindt, zijn talige concepten aangebracht.